Krk Houses

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

Uvedomujeme si, že súkromie návštevníkov týchto webových stránok je dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú naše pravidlá týkajúce sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania informácií v súvislosti s používaním našich služieb prostredníctvom webovej stránky www.krk-houses.com (ďalej len "KH"). Keď pristupujete, použijete alebo poskytnete osobné údaje KH, súhlasíte s tým, že vaše údaje budú spracované podľa týchto pravidiel ochrany osobných údajov a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli spracovávané spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

 Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Ak používate stránky www.krk-houses.com, komunikujete s našim tímom pre podporu, pošlete nám e-mail alebo uverejníte obsah na našom blogu, poskytnete nám informácie, ktoré zhromažďujeme.

Keď vytvoríte účet na www.krk-houses.com, môžeme vás požiadať o povinné osobné informácie, ako je vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo ("základné informácie") a ďalšie nepovinné informácie, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia alebo poštovú adresu. Tým, že ste nám poskytli tieto informácie, súhlasíte s tým, že vaše informácie budú zhromažďované, používané, zverejňované a uchovávané iba v súlade s našimi podmienkami používania a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré môžeme zhromaždiť

Používame technológie a služby ako Google, ktoré môžu zhromažďovať napríklad navštívené webové stránky, verziu webového prehliadača, adresu internetového protokolu ("IP"), dátum a čas prístupu na naše stránky, odkazy na stránky/výstupy, operačný systém a údaje o kliknutí. Informácie, ktoré nezahŕňajú vaše osobné údaje, sa môžu použiť na inzerciu, meranie a štatistické účely, s cieľom optimalizovať funkčnosť www.krk-houses.com a poskytnúť obsah prispôsobený vašim záujmom. Informácie o postupoch spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Cookies

Cookie je krátky textový reťazec, ktorý často obsahuje anonymný identifikátor. Cookie je odoslaný do vášho webového prehliadača na našej webovej stránke a je uložená na vašom pevnom disku.

Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie tejto webstránky. Cookies používame na ukladanie informácií o aktuálne prebiehajúcom pripojení a na poskytnutie zabezpečeného prihlásenia. Súbory cookie však neobsahujú žiadne zraniteľné údaje, ktoré by mohli byť potenciálne zneužité.

Výrobcovia prehliadačov poskytujú vo svojich produktoch stránky pomoci týkajúce sa správy súborov cookie. Viac informácií nájdete nižšie.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (Desktop)

Safari (Mobile)

Opera

Opera (Mobile)

Použitie vašich osobných informácií

Poskytnutie zákazníckej podpory. Ak odpovedáme na vaše otázky alebo vaše požiadavky.

Komunikujeme s vami o vašom účte s informatívnym, nie propagačným, účelom. Vaše informácie tiež používame na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete.

Propagujeme a informujeme o ochrane a bezpečnosti. Informácie, ktoré máme k dispozícii, nám pomáhajú overovať účty a činnosť, a propagovať ochranu a bezpečnosť našich služieb, napríklad vyšetrovaním podozrivej aktivity alebo porušovaním našich podmienok používania alebo pravidiel.

Ako zdieľame informácie

Ľudia využívajú naše služby na rezerváciu udalostí alebo objednávanie služieb. Uskutočnením týchto služieb sa zdieľajú vaše informácie nasledujúcimi spôsobmi:

Zdieľanie s partnermi a zákazníkmi tretích strán

Spolupracujeme so spoločnosťami (tretie strany), ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby alebo partnermi, ktorí poskytujú služby alebo súvisiace produkty, čo umožňuje prevádzkovať tieto webstránky. Pri rezervácii alebo objednávke služby od našich partnerov sú poskytnuté základné údaje (celé meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo) poskytovateľom služieb s cieľom overiť a potvrdiť rezerváciu niektorej aktivity alebo objednanej služby. Poskytovatelia služieb vás môžu kontaktovať za účelom poskytnutia dodatočných/spresňujúcich informácii o rezervovanej aktivite alebo objednanej službe.

Zdieľanie s úradmi štátnej správy Chorvátskej republiky

Bezprostredne po poskytnutí služby (nástupu na pobyt) sme povinní poskytnúť štátnym orgánom Chorvátskej republiky informácie o všetkých osobách, ktorým bola poskytnutá služba, a to v rozsahu: meno, adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť.

Zdieľanie s verejnosťou

Vaše údaje (meno, adresa a ďalšie) nikde verejne nezdieľame.

Ako môžem spravovať alebo vymazať informácie o mne

Svoje informácie, ktoré poskytnete používaním www.krk-houses.com, nie je možné spravovať prostredníctvom našej webstránky. 

Údaje uchovávame tak dlho, pokiaľ je vám potrebné poskytnúť produkty a služby, vrátane tých, ktoré sú popísané vyššie. Informácie súvisiace s vaším účtom sa budú uchovávané, kým sa váš účet nevymaže prípadne pokiaľ už nebudeme viac potrebovať vaše na poskytovanie produktov a služieb.

Informácie poskytnuté štátnym orgánom Chorvátskej republiky uvedené v predchádzajúcich odsekoch, zostávajú trvale uchované v ich databáze bez možnosti nášho ďalšieho ovplyvnenia.

Sledovanie

Používame služby Google Analytics na sledovanie a zhromažďovanie ďalších informácií v agregovanej forme na analýzu trendov, spravovanie webových stránok, sledovanie pohybov používateľov na www.krk-houses.com a zhromažďovanie demografických informácií o našej užívateľskej základni.

Bezpečnosť vašich informácií

Pre www.krk-houses.com je bezpečnosť osobných informácií vysokou prioritou. Naše služby a všetky súvisiace údaje zabezpečujeme technickými, administratívnymi a fyzickými opatreniami na ochranu proti strate, neoprávnenému prístupu, modifikácii, zneužitiu, zničeniu a nesprávnemu zverejneniu. Bohužiaľ nemožno zaručiť 100% bezpečnosť systému prenosu alebo ukladania dát. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti, môžete nás kontaktovať na info@krk-houses.com.

Zmeny v týchto pravidlách

Upozorňujeme, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu čas od času meniť.

Dátum poslednej revízie: 4.3.2024

Kontakt

Otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov môžete adresovať na info@krk-houses.com.